แนะนำระบบ CASLMS ระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ (PLC Online)

1. วิธีการ เข้าใช้งานระบบ สำหรับผู้รับการอบรม


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF


2. วิธีการ ส่งผลงานของผู้รับการอบรม


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF